Успенский собор во Владимире

Успенский собор во Владимире

Успенский собор во Владимире. 1158-1160 гг.